Opvang

Onze school organiseert dagelijks voor- en naschoolse opvang van 7u tot 18u (ook op woensdag).

De kostprijs hiervoor bedraagt €0,75 per beginnend halfuur per kind.

 

De betaling verloopt via de schoolfactuur.

Voor inschrijvingen bent u steeds welkom:

  • tijdens de openingsuren van de school (van 09u00 tot 15u00 – woensdag = 09u00 tot 12u00 of buiten deze uren na afspraak). Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan het klasje wat voor uw kind van toepassing is. 
  • tijdens de door de school ingerichte openklasdagen, onze opendeurdag, ons schoolfeest (zie activiteitenkalender voor data).

 

Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar geldt een aparte regeling. Deze kleuters worden op school toegelaten op de eerste instapdatum nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, inschrijven kan uiteraard al vroeger.

Instapdata :

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. Deze mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

Informatie omtrent het aantal vrije plaatsen en de voorrangsperiodes vindt u op volgende website :

www.lop.be

 

Informatie omtrent de schoolvakanties vindt u op volgende website :

http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/

HERFSVAKANTIE

van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018

 

KERSTVAKANTIE

van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

 

KROKUSVAKANTIE

van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

 

PAASVAKANTIE

van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER

Woensdag 1 mei 2019 : dag van de arbeid

Woensdag 29 mei 2019 : facultatieve verlofdag

Donderdag 30 mei 2019 : Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei 2019 : brugdag

Maandag 10 juni 2019 : pinkstermaandag

Dinsdag11 juni 2019 : facultatieve verlofdag

Woensdag 12 juni 2019 : facultatieve verlofdag

 

ZOMERVAKANTIE  

maandag 1 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019

Om de schooldag vlot te starten luidt de schoolbel om 8u35

 maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag

08.40u – 10.20u          les

10.20u – 10.35u          speeltijd

10.35u – 12.15u          les

12.15u – 13.15u          middagpauze

13.15u – 14.05u          les

14.05u – 14.20u          speeltijd

14.20u – 15.10u          les

 woensdag

08.40u – 10.20u          les

10.20u – 10.35u          speeltijd

10.35u – 12.15u          les

Telaatkomers melden zich bij het secretariaat.