Wie zijn wij

Onze school heet ‘Dubbelsprong’ en daarmee bedoelen we dat elk kind verder geraakt door een specifieke aanpak. Deze aanpak wordt vooral gekenmerkt door de co-teaching. Deze ‘dubbele’ ondersteuning zorgt voor meer handen, meer ogen en dus meer resultaat.

Met co-teaching spelen we beter in op elkaar, omarmen we en versterken we positieve kanten, ondersteunen we werkpunten en ver’beter’en we samen. We bereiden samen voor, plannen samen en geven samen les vanuit een gelijkwaardige relatie.
We werken met gans het team doelgericht aan de vooropgestelde uitdagingen, waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan. Zo worden de productiviteit, de opvolging, de interactie en de slaagkansen van onze leerlingen vergroot.

Bij alles wat we leren staan een veilig klasklimaat en leerplezier centraal. Kinderen leren graag als er een positief klasklimaat aanwezig is met respectvolle communicatie, humor, voorbeeldfunctie leerkracht, …
Het inzetten van verschillende werkvormen en een duidelijke klasstructuur dragen bij tot leerplezier.
Ook de inhoudelijke expertise van de leerkracht(en) heeft een grote invloed op de manier waarop de leerlingen het leren ervaren. Daarom is voortdurend bijleren van elkaar (co-teaching) en van anderen belangrijk.

We streven er naar dat onze leerlingen hun eigen toekomst kunnen invullen en de opgedane kennis, vaardigheden, sociale vaardigheden en opgebouwde zelfstandigheid en zelfvertrouwen functioneel inzetten.

Zo worden onze leerlingen unieke wereldburgers in de maatschappij!

Ons team

Onze waarden

  •  Iedereen is VIP
  •  Leerplezier
  •  Samenwerken
  •  Respectvol / verdraagzaamheid
  •  Zelfvertrouwen